Startsiden    Pelle  Matti   Anne Lise    Finn Hugo, Lupus, Rafter og Hyper  blog  bilder  linker   gjestebok    

 

 

 


            

Eg e føtt og oppvokst i Norges fineste by Bergen. I desember 1993 var jeg ferdig utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, og endte opp i en jobb i Oslo. Siden har jeg blitt boende her, unntatt i perioden august 1997 til april 1999 da jeg arbeidet som dommerfullmektig ved Holt sorenskriverenbete, da bodde jeg i Tvedestrand.

Helt siden jeg var liten jente har jeg ønsket meg hund. Det fikk jeg ikke, og endte opp med å gå på tur med hundene til naboer og venninner. I 1999 fant jeg ut at nå ville jeg skaffe meg en hund. Jeg var fasinert av risenschnauzeren, men den er nokså stor, så da jeg fikk høre det fantes en mellomschnauzer ble valget lett. Etter en klagerunde med styret i borettslaget reiste jeg  i juli 2000 til sørlandet og hentet Pelle.

Jeg kunne ikke mye om hund så disse årene har vært en bratt lærekurve, men jammen har jeg lært mye disse årene. Og jeg har blitt kjent med svært mange hyggelige mennesker.

I januar - mars 2007 har jeg tatt NKK-kurset trinn I instruktør.

Jeg håper på å kunne konkurrere i bruks og lydighet med Matti, og at jeg av Matti får uttelling for alle de timer jeg legger ned i treningen. Det som jeg ser allerede nå lover i all fall bra, så vil fremtiden hvis hva vi får til. Det er i all fall meg det står på. Og med all den støtte og hjelp jeg får av Finn Hugo og mine treningsvenner har jeg stor tro på fremtiden.

Anne Lise Nes © 2007 • e-post: pellenes@online.no